top of page

Forteller oppdrag

Eventyrdronning og inspirasjonsfremmende kursholder som veileder til frihet

Muntlig fortelling betyr: 

uten bok. Som igjen betyr at dette blir ferskvare, og stimuli av egen fantasi.

Crown_edited_edited.png

*Fortelleroppdrag kan være som et kulturelle innslag på eventer, seminarer og kurser.

*Jeg fortelle eventyr slik de er, men på min måte.

*Jeg tilpasser uttrykket etter målgruppa. 

 

*Jeg kan benytte teksten til å belyse et ønsket tema i etterkant av fortellingen. 

*Jeg har min egen måte å tolke eventyrene på, noe som kan få publikum til å se historiene med nye "øyne".

*Fortelleroppdrag kan inneholde enkle øvelser og kreative oppgaver, om det ønskes. Da knyttes disse opp mot eventyret som er formidlet.

 

*Med videreutdanning innen kunst og kommunikasjonbuttrykk har jeg enkle triks som kan kombineres med fortelleroppdrag.

 

*Å la kreativitet få fritt spillerom kan være en livsnødvendighet. Gi din bedrift en slik mulighet og kanskje vil dette skape positive ringer i vannet. 

bottom of page